Invitasjon til kateketseminar lørdag 26. august 2023 i Akersveien

Kjære kateketer, kateketkoordinatorer og prester,

vi har gleden av å invitere til høstens kateketseminar lørdag 26. august. Seminaret vil holdes i menighetssalen i Akersveien 5 i Oslo. Denne gangen setter vi søkelys på temaet «Hva er god katekese?», og vi har fått med oss Ulrika Erlandsson som er leder for Katolska Pedagogiska Nämden (Kateketisk senters ekvivalent i Sverige). Hun har lang erfaring med å drive katekese og vil kunne være til stor inspirasjon for oss alle.

Seminardagen starter med messe i St. Olav domkirke. Lunsj vil bli servert og det vil bli mulighet for å besøke St. Olav bokhandel.

Vi ber om at dere som mottar denne e-posten omgående videresender den til samtlige kateketer i deres menighet, slik at disse kan melde seg på hvis de ønsker. Det er åpent for påmeldinger fra nå. Se nederst i denne e-posten for info om påmelding.

Program:
Kl. 09.45: Ankomst i St. Olav domkirke
Kl. 10.00: Messe
Kl.10.35: Registering og kaffe
Kl. 11.00: «Direktoriet for katekesen» (2020) – Hva sier det om god katekese? v/ Ulrika Erlandsson
Kl. 11.45: Erfaringer fra Sverige – kontakt med menigheter og kateketer v/ Ulrika Erlandsson
Kl. 12.30: Lunsj (m/ mulighet for å besøke St. Olav Bokhandel)
Kl. 13.30: Den katolske bokserien YOUCAT, læreboken YOUCAT for Kids og de nye katekeseoppleggene
Kl. 14.20: Kaffepause
Kl. 14.30: «Hva er god katekese?» innledning, deretter gruppesamtale
Kl. 15.30: Kaffepause
Kl. 15.45: Presentasjon av boken DOCAT
Kl. 16.00: Barne- og ungdomsarbeid innlemmet i menighetens katekese
Kl. 16.30: Takk for i dag og vel hjem!

Ulrika Erlandsson (f. 1963) er teolog og lærebokforfatter. Hun leder Katolska Pedagogiska Nämden (KPN) i Stockholms stift i Sverige.

Påmelding: Send fullt navn, menighet, mobilnummer og e-postadresse til: Camilla.Cselenyi@katolsk.no. Hvis du har spesielle behov vi skal ta hensyn til når du kommer (f. eks allergi), så skriv også hva dette gjelder i din påmelding.

Vi ønsker dere alle hjertelig velkommen, og håper å se mange av dere hos oss lørdag 26. august.

Ta gjerne kontakt med oss på Kateketisk senter om dere har spørsmål.

Nytt fra Kateketisk senter – sendt ut 14/2

Kjære prester og menigheter i hele Norge (send videre til katekeseledere, menighetsrådet o.a.)

I mars arrangerer Kateketisk senter to lørdagsseminarer, begge i Akersveien i Oslo, som vi her vil minne dere om. Det ene er lørdag 11. mars  kl. 10 til 17; en kateketsamling med åndelig påfyll for fastetiden. Dette arrangementet har vi informert ganske grundig om via katekesekoordinatorene i menigheten og også på katolsk.no, se hele invitasjonen her.  Husk påmelding til denne samlingen.

Det andre arrangementet er et livsvern-seminar som går av stabelen lørdag 25. mars kl 10 til 14: Den barmhjertige samaritan: «Et hjerte som ser», der vi presenterer Troskongregasjonens brev, «Samaritanus bonus – om omsorgen for personer i kritiske sykdomsfaser og ved livets slutt» (2020). Les mer om dette seminaret her   –  og husk også her påmelding.

To nye bøker i YOUCAT-serien blir utgitt i vår. Først ute er DOCAT Kirkens sosiallære beskrevet for ungdommer/unge voksne/voksne (Hva vi skal gjøre, hvordan vi skal leve?) https://www.youcat.org/products/docat/ Den er ferdig oversatt til norsk, nesten ferdig hos forlaget og sendes ganske snart til trykkeriet.

Senere i vår utgir vi YOUCAT for Kids (eller Tweens, det er ikke helt klart hva den norske tittelen blir) https://www.youcat.org/products/youcat-for-kids/. Dette er en katekesebok for barn mellom 8 og 12 og deres foreldre. Til denne skal vi de neste månedene også lage flere lærerveiledninger slik at boken kan brukes i katekesen for 4., 5., 6. og 7. klasse – de første av disse lærerveiledningene skal utgis sommeren 2023.

Vi har også nylig sendt ut en forespørsel til alle menighetene i Oslo-området, der vi inviterer oss selv på menighetsbesøk, for å bli bedre kjent med kateketene og for å informere om et tema menighetene selv kan velge. Til høsten planlegger vi å invitere oss selv ut også til menighetene som ligge lengre fra Oslo.

Kontakt gjerne oss på Kateketisk senter med forslag, ris eller ros.

Mvh
p. Oddvar Moi

Livets dag 25. mars 2023: Bli med på seminar om omsorg ved livets slutt

Hvordan forholder Den katolske kirke seg til dødshjelp (eutanasi)? Hvilke former for nødvendig helsehjelp og sjelesorg mener Kirken vi plikter å gi personer som ligger for døden? Når mener Kirken det er lov å avslutte behandling?

Disse og en rekke andre spørsmål blir belyst gjennom tre foredrag under seminaret Den barmhjertige samaritan: «Et hjerte som ser», der Kateketisk senter presenterer Troskongregasjonens brev, «Samaritanus bonus – om omsorgen for personer i kritiske sykdomsfaser og ved livets slutt» (2020).

Les mer om seminaret her

Invitasjon til samling for kateketer fra hele Norge lørdag 11. mars 2023

Kateketisk senter inviterer lørdag 11. mars 2023 til kateketsamling med åndelig påfyll for fastetiden, i Oslo. Alle kateketer, kateketkoordinatorer og prester er hjertelig velkomne. Årets samling har fått temaet: «Apostelen Peters bekjennelse og omvendelse – Å søke kristen vekst i en turbulent tid».

Årets innledere: P. Paul Opata og Ragnhild Aadland Høen. Det blir fire åndelige foredrag, sakramentstilbedelse, messe og refleksjon i grupper. Lunsj vil bli servert og samlingen er gratis.

Les mer her

 

Nytt fra Kateketisk senter – sendt ut 30/9

Kjære prester og menigheter i hele Norge (send videre til katekeseledere, menighetsrådet o.a.)

Vårt tradisjonelle KATEKETSEMINAR ved starten av skoleåret gikk av stabelen lørdag 27/8 med ca. 50 deltakere. Det var en fin samling og også alle som ikke var med på seminaret kan nå se noe av det som skjedde. Det finnes tre videoer fra katekesedagen samlet nederst på denne spillelisten: https://www.youtube.com/playlist?list=PL-sSP3LQdJqNeupxdjyUwf22qWZdqxhKR  ) Filmene er: Vi oppdager kirkerommet med barnets øyne: en annerledes omvisning i St. Olav domkirke v/ p. Sigurd Markussen – https://www.youtube.com/watch?v=MU3Nt7TFea4  , Åpen kirkedør for barn og unge: Om å skape et kjærlighetens fellesskap i menigheten v/ p. Sigurd Markussen –  https://www.youtube.com/watch?v=E5v6Y4e9fbQ , Terese Ranek forteller om de nye lærerveiledningen til YOUCAT Konfirmant – https://www.youtube.com/watch?v=D9rytjfXFMw

Det har også kommet en NY BOK OM SKRIFTEMÅLET for førstekommunionsbarna. Den koster kr 100,- og kan bestilles hos St Olav bokhandel, se her: https://stolavbok.no/produkt/66441262/skriftemalet

For noen måneder siden kom det også ut en skriftemålsbok i YOUCAT-serien, se her: https://stolavbok.no/produkt/66114956/youcat-skriftemal

I starten av august ble våre to nye lærerveiledninger til YOUCAT Konfirmant utgitt, bøkene kan kjøpes her: https://stolavbok.no/sok?q=l%C3%A6rerveiledning og nå er mye ekstramateriale for høstens undervisning på plass både for 8. og 9. klasse, se her: https://blilys.no/katekese/youcat-konfirmant/ Terese Ranek var også på prestemøtet for OKB på Mariaholm denne uken og informerte om det nye konfirmantopplegget. Det er også laget et side som viser hvilke filmer som passer til konfirmantopplegget, her: https://blilys.no/katekese/youcat-konfirmant/filmer/ , bl.a. en hel del småfilmer som svarer på de fleste spørsmålene i YOUCAT, se dem her: https://blilys.no/filmer/alle-youcat-sporsmal/

Av nytt materiale vi nå jobber med for katekesen, er oversettelsen av to nye YOUCAT-bøker, DOCAT (Hva vi skal gjøre, hvordan vi skal leve?) og YOUCAT for Kids – begge disse bøkene skal utgis kommende vinter. Til den siste skal vi de neste månedene lage en lærerveiledning slik at denne boken kan brukes i katekesen for 4., 5., 6. og 7. klasse – som skal være klar og utgis sommeren 2023.

Mvh
Oddvar Moi

Vårt tradisjonelle kateketseminar arrangeres lørdag 27. august

Vi har nå fått ca. 45 påmeldinger til høstens kateketseminar, lørdag 27. august i Akersveien. Slik ser programmet ut:

Kl. 10.00: Messe
Kl. 10.30: Vi oppdager kirkerommet med barnets øyne – en annerledes omvisning i St. Olav domkirke v/ p. Sigurd Markussen
Kl. 11.05: Registrering og kaffe i Mariagården
Kl. 11.25: Åpen kirkedør for barn og unge. Om å skape et kjærlighetens felleskap i menigheten v/ p. Sigurd Markussen
Kl. 12.10: Bønn, leker, spill, drama, film, ekskursjoner, kunst og Kirkens festdager. Inspirerende praktiske grep og metoder for hele elevgruppen.
Kl. 13.10: Solskinnshistorier fra katekesen.
Kl. 13.30: Lunsj m/mulighet til å besøke St. Olav Bokhandel
Kl. 14.30: Overraskelse
Kl. 15.00: Introduksjon om YOUCAT Konfirmant lærerveiledning.
Kl. 15.30: Gruppearbeid om å lage gode tredelte undervisningsopplegg
Kl. 16.00: Plenumsoppsummering
Kl. 16.30: Vel hjem!

Flott nytt konfirmantopplegg er klar!

I dag sendte vi ut følgende e-post til alle katolske menigheter og prester i Norge:

Kjære prester og menigheter i OKB og Trondheim og Tromsø stift

Jeg har tidligere skrevet til dere om de to lærerveiledningene til YOUCAT konfirmant som Terese Ranek på Kateketisk senter har jobbet med det siste året. Nå er disse trykket og klar i St. Olav forlag og St Olav bokhandel, klar til å brukes denne høsten – se her:  https://stolavforlag.no/index.php/produktkategori/katekese/konfirmasjon/ og her: https://stolavbok.no/sok?q=youcat

Husk at man får menighetsrabatt hvis man bestiller bøkene fra bokhandelen via e-post (bokhandel@katolsk.no)  – kanskje dere også trenger å kjøpe flere eksemplar også av YOUCAT konfirmant og av selve YOUCAT.

Bokhandelen skriver om de nye bøkene:

Bøkene er lagt opp med 8 månedssamlinger for 8. og for 9. klasse. For hver måned er det laget opplegg til 5 økter, så det skulle være nok materiale for alle. Hvis menigheter samler konfirmantene til to kortere samlinger hver måned, bør det heller ikke være vanskelig å tilpasse veilederen til dette. I tillegg til disse bøkene finnes det også mye ekstra materiale på nett, gå til blilys.no

Kateketisk senter har også utarbeidet en hel del ekstramateriale til de to lærerveiledningene, til gratis avbenyttelse, både ting man kan trykke ut og mange nettressurser – se her: https://blilys.no/katekese/youcat-konfirmant/

Mvh
p. Oddvar Moi

 

To workshops om familien

VI HAR MOTTATT INFORMASJON FRA EN AV VÅRE LESERE SOM SKRIVER:

Jeg har lyst til å dele 2 workshops som jeg mener er aktuelle for dere på kateketisk senter.

Begge er på streaming og på spansk og oversatt til engelsk:

  • Den første heter « First international worshop on family support» og er fra Institute for Advanced Family Studies: https://workshopfamilia.uic.es/en/ . Er fra 13. til 15. mai men man kan se streaming senere (koster eur 35)

«In the context of the Year of Amoris Laetitite Family proclaimed by Pope Francis, the Institute for Advanced Family Studies has organized the First International Workshop on Family Support, in order to assist in training people who are already engaged in or wish to engage in this much-needed task.»

  • Den andre heter Love Talks og handler om seksualitet og kjærlighet i familie, og er fra International Federation for Family Development. Inkluderer et meget aktuell tema: hvordan og når familier bor snakket om sex, porn osv med barna sine: https://love-talks-sexuality-and-affectivity-en.heysummit.com . Den er fra 4. – 5. juni og jeg tror det koster 25 eur.

«If you want to discover the beauty of sexuality and affectivity, this is the congress for YOU.»

“A Digital Congress for young single professionals, couples, married couples, fathers, mothers, grandparents, educators and more!”